Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nebezpečí vypalování trávy

Blíží se začátek jara a je dobré si připomenout nebezpečí, které z hlediska možnosti vypuknutí požáru v této době nejčastěji hrozí. Jsou to rozsáhlé požáry trávy a dalších porostů.
Příčinou je: vypalování staré trávy.     
Pálení staré trávy i ostatních porostů v souvislých plochách je zákonem o požární ochraně zakázáno. Fyzické osobě, která vypaluje porosty, lze uložit pokutu do výše 25 tisíc Kč. Hrozí nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt nebo plochu podobnou té spalované a to po povrchu suché vegetace, zanesením ohně větrem nebo i proudy horkých spalin s jiskrami a přenesením ohně v podloží. Poslední nebezpečí je aktuální zvláště v lesích nebo na plochách, kde je silnější vrstva lesní hrabanky nebo nedostatečně mineralizovaných zbytků organických látek z dřívější vegetace. Takový oheň může „doputovat“ na vzdálenost desítek metrů a objevit se i po několika dnech. Bohužel může nastat i udušení lidí v kouři a uhoření při nezvládnutém, původně jen malém kousku vypalované plochy.

Pálení biologického odpadu lze provádět za podmínek stanovených jednotlivými obcemi (nežádoucí znečišťování ovzduší, obtěžování okolí apod.) jen na předem připravených přiměřeně velkých hromadách za trvalé přítomnosti alespoň jedné dospělé osoby a prostředků na prvotní hasební zásah.

Hořlavý biologický odpad může fyzická osoba spalovat jen za podmínek, že:

1.    pálení provádí na vlastním pozemku a v dostatečné bezpečné vzdálenosti od      budov a volných skládek např. palivového dřeva apod.,
2.    pálení provádí osoba starší 18 let. Osoby mladší mohou tuto činnost vykonávat jen za dozoru dospělé osoby,
3.    pálení není prováděno v období dlouhotrvajícího sucha, za větrného počasí apod.,
4.    po ukončení pálení ohniště bezpečně uhasí a následně provádí kontrolu po dobu nejméně 8 hodin.

Plánované pálení je třeba ohlásit Hasičskému záchrannému sboru a to buď telefonátem 950 431 114 anebo prostřednictvím internetu. Na webových stránkách HZS Ústeckého kraje www.hzsoul.cz je odkaz Evidence pálení, kde je možno vyplnit a odeslat jednoduchý formulář.